BUFAR I FER CIÈNCIA

El taller  servirà per conèixer les característiques principals del so (l’ona sonora i la seva propagació, la freqüència, l’amplitud i el timbre) a partir d’experiments i demostracions on els alumnes seran protagonistes i de petits exemples musicals sempre amb els instruments de vent com a fil conductor. Uns vídeo son a punt de partida de cadascun dels experiments. A la segona part del taller, es posaran en pràctica tots els conceptes apresos construint uns instruments de vent ben singulars!


Comentaris